Apteczka pierwszej pomocy w zakładzie pracy
 

Apteczka pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Apteczka pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Urazy mogą zdarzyć się w każdym miejscu, także w pracy. W takiej sytuacji kluczowa jest apteczka pierwszej pomocy. Przydaje się ona przy różnego rodzaju zdarzeniach. Co jednak musi znaleźć się w takiej apteczce? Ile apteczek powinno znajdować się w zakładzie pracy?

Liczba i umiejscowienie apteczek pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie pracy leży w gestii pracodawcy. To na nim spoczywa obowiązek zapewnienia takiej ilości apteczek, aby pracownicy w razie wypadku mieli do nich łatwy i szybki dostęp. W końcu w niektórych sytuacjach liczy się każda minuta!

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP określa, że pracodawca w szczególności powinien zapewnić:

  • punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace o dużym ryzyku wypadku lub prace związane z wydzielaniem się pary, gazów lub pyłów substancji toksycznych;
  • apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Pracodawca przy podejmowaniu decyzji powinien ustalić liczbę, położenie i wyposażenie apteczek we współpracy z lekarzem, który sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie, zgodnie z położeniem stanowisk, rozkładem pomieszczeń, liczbą pracowników i charakterem pracy. Pod uwagę należy brać też rodzaj i nasilenie występujących zagrożeń.

Przy ustalaniu tego, jaka liczba apteczek pierwszej pomocy w zakładzie pracy będzie optymalna, należy brać pod uwagę ich możliwą dostępność. Apteczki powinny być umiejscowione tak, aby łatwo było do nich dotrzeć. Dotyczy to zwłaszcza okolic stanowisk, w których pracownik jest szczególnie narażony na urazy.

Wszystkie punkty pierwszej pomocy powinny być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne w dobrze widocznym miejscu. Zgodnie z przepisami muszą też zawierać instrukcję udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo powinien znaleźć się tam wykaz pracowników, którzy są wyznaczeni do opieki nad punktami i apteczkami oraz mają przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zawartość apteczki w zakładzie pracy

Zawartość apteczki pierwszej pomocy powinna być dopasowana do zagrożeń, które mogą pojawić się w zakładzie pracy. Podczas określania zawartości pracodawca powinien skonsultować się z lekarzem medycyny pracy i zapoznać z kartami charakterystyki niebezpiecznych substancji używanych na terenie zakładu.

Podstawowe apteczki pierwszej pomocy wybierane do zakładów pracy powinny spełniać założenia normy DIN 13157. Jest to norma przemysłowa, która określa liczbę i rodzaj opatrunków oraz akcesoriów niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. Zawartość jest przygotowana do udzielania pomocy w zakładach pracy, na terenie budowy, w biurach, szkołach itp. Taka apteczka dopasowana jest do różnych czynników ryzyka.

W skład apteczki DIN 13157 wchodzą m. in. różne rodzaje i wymiary: plastrów z opatrunkiem, chust opatrunkowych, kompresów, opasek elastycznych czy instrukcja udzielenia pierwszej pomocy i spis zawartości.

Na kim spoczywa obowiązek sprawdzania apteczek?

Zawartość apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy powinna być nadzorowana przez pracodawcę. Ważne, aby apteczki były dostępne w wyznaczonych miejscach i były zawsze gotowe na konieczność udzielenia pierwszej pomocy.

Obowiązek zapewnienia apteczki leży w gestii pracodawcy, który musi wziąć pod uwagę indywidualny charakter wykonywanej pracy. W przypadku pytań i wątpliwości pracodawca powinien skonsultować się ze specjalistą ds. BHP.

Potrzebujesz doradztwa w zakresie wyboru wyposażenia apteczek do swojej firmy? A może masz pytania o inne kwestie związane z bezpieczeństwem na terenie zakładu? Skontaktuj się z nami!Zadzwoń teraz