Choroby zawodowe wywołane zapyleniem w miejscu pracy:
 

Choroby zawodowe wywołane zapyleniem w miejscu pracy:

zapylenie choroby bhp

Choroby zawodowe wywołane zapyleniem w miejscu pracy:

Pył powstający podczas procesów produkcyjnych w przemyśle jest aerozolem, w którym rozproszone są cząstki stałe,powodujące choroby pracowników.

 1. Pylice płuc:
  a. pylica krzemowa – narażenie na pył krzemionki krystalicznej,
  b. pylica górników kopalń węgla – narażenie na pył kopalniany (pył węglowy, krzemionka, glinokrzemiany, metale śladowe),
  c. pylico-gruźlica,
  d. pylica spawaczy – narażenie na dymy i gazy uzależnione od spawanego materiału i używanych elektrod,
  e. pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe,
  f. pylica talkowa,
  g. pylica grafitowa,
  h. pylice wywołane pyłami metali.
 2. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:
  a. rozległe zgrubienia opłucnej,
  b. rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia,
  c. wysięk opłucnowy.
 3. Astma oskrzelowa.
 4. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenia pęcherzyków płucnych – narażenie m.in. na pyły drewna:
  a. postać ostra i podostra
  b. postać przewlekła.
 5. Ostre uogólnione reakcje alergiczne – narażenie m.in. na pyły drewna.
 6. Byssinoza – narażenie na czynniki szkodliwe w przemyśle włókienniczym i tekstylnym.
 7. Beryloza – narażenie na pył berylowy.
 8. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych.
 9. Alergiczny nieżyt nosa – m. in. narażenie na pył mączny.
 10. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących
  w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi.
 11. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60 % wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30 % przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń – narażenie m.in. na pył zbożowy, pył drzewny, pył bawełny.

 • Współczynnik zachorowań na pylice płuc jest najwyższy w województwie dolnośląskim, śląskim i świętokrzyskim.
 • Drugą najczęstszą chorobą zawodową, na którą chorują mężczyźni jest pylica płuc (34,8%).
 • Choroby zawodowe są najczęściej rozpoznawane w grupach stanowisk:
  • rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – 24,4%;
  • operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych – 22,3 %
  • robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (m.in. robotnicy obróbki metali, robotnicy
   w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych)– 22,2%Zadzwoń teraz