Dofinansowanie z ZUS

Dofinansowanie z ZUS

Dofinansowanie z ZUS na poprawę stanu BHP w przedsiębiorstwie daje możliwość pozyskania środków na zakup nowych maszyn i urządzeń do firmy, które jednocześnie zapewnią wdrożenie nowych i efektywniejszych technologii w procesach produkcyjnych. Podejmując z Nami współpracę macie Państwo gwarancję współpracy z wieloletnimi ekspertami, którzy rocznie przygotowują powyżej 150 wniosków dla firm. Istotne jest, że Nasze wsparcie nie polega jedynie na wypełnieniu formularza. Gwarantujemy kompleksową obsługę i wsparcie polegające na doradztwie w zakresie doboru sprzętu i odpowiednich ofert, przygotowaniu wniosku oraz kompletnej dokumentacji BHP, wymaganej przy składaniu wniosku o dofinansowanie, wsparciu eksperckim na każdym etapie procedowania wniosku oraz jego finalizacji poprzez zakup sprzętu i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
Wnioski o dofinansowanie ZUS przyjmowane są przez tą instytucję na przestrzeni jednego miesiąca i jest to przełom lipca oraz sierpnia. Podstawą procesu jest regulamin ZUS, ogłaszany każdorazowo przed terminem naborów na dany rok na stronie https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2019.01

Ogólnymi obszarami, w których można dokonać inwestycji są:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Na stronie wskazanej powyżej ZUS ogłasza również katalog działań inwestycyjnych, który jest szczegółowym wykazem zakresu wsparcia, na którego realizację można uzyskać dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem (Załącznik nr 4 na stronie wskazanej powyżej). Katalog ten nieznacznie zmienia się co roku, dlatego na jego podstawie można ocenić zakres inwestycji, która jest możliwa do zrealizowania w przedsiębiorstwie.
ZUS ustala również poziom wsparcia dla przedsiębiorstw, w zależności od jego wielkości. Wielkość przedsiębiorstwa na potrzeby ZUS ustalana jest na podstawie liczby osób (pracownicy + pracodawca), za które w danej firmie opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne. Szczegółowe dane odnośnie limitów dofinansowania zaprezentowano w tabeli poniżej.
Aby móc przystąpić do konkursu należy spełnić następujące wymagania:

 • nie zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalegać z opłacaniem podatków;
 • nie znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • podmiot nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • podmiot nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany
Zadzwoń teraz